یعنی دیگه داره به ناکجاهام میرسه اصلا ولش کن ...این روزا بزرگترین دلهرم شده توی مهمونیا وقتی ظرف ته دیگو دست به دست میچرخونن به من نرسه..:))یعنی چی که یه دختر از ورژن دختری در بیاد و خودشو شبیهه پسرا کنه ؟باور کن اصلا اینطوری خوشگل به نظر نمیرسی ...میگن موهای کوتا به دخترا میاد !کوتاها پسرونه !خوب اصلا قشنگ نیست ..میخاد ابرو رو درست کنه میزنه چشمو خراب میکنه ..یا حرف زدنای به صورت پسرونه ..دیروز رفته بودم بیرون یه دختره دیدم بخدا اگه شال سرش نبود فکر میکردم پسره !مثه پسرا راه میرفت مثه پسرا با فروشنده حرف میزند یه جور قلدر هم بود مامانش از دختره خانوم تر بود:))بعضیا بلد نیستن جلب توجه کنن..یکم خانوم  بودن هم بد نیست مثه فطرتت باش..اینجوری خوشگلترو خاص تری ..اهان گفتم خشگل..شما اصلا به من یه خوشگل نشون بده یکی که پروتزی نباشه ..یگی گه دماغش عملی نباشه ..یکی که با یه کرم زد آفتاب و یه رژ خیلی کمرنگ هم زیبا به نظر برسنه نه با گریم عروس...اصلا یه داف غیر رسمی بهم نشون بده...همه چی شده تقلبی حتا خوشگلی!

منبع : Written by Ladyنمیدونم مشکل از منه یا اونا؟! منبع : Written by Ladyنمیدونم مشکل از منه یا اونا؟! منبع : Written by Ladyنمیدونم مشکل از منه یا اونا؟! منبع : Written by Ladyنمیدونم مشکل از منه یا اونا؟! منبع : Written by Ladyنمیدونم مشکل از منه یا اونا؟! منبع : Written by Ladyنمیدونم مشکل از منه یا اونا؟! منبع : پر حرفی های مننمیدونم مشکل از منه یا اونا؟! منبع : پر حرفی های مننمیدونم مشکل از منه یا اونا؟! منبع : پر حرفی های مننمیدونم مشکل از منه یا اونا؟!
برچسب ها : اصلا ,پسرا